​Ansvarlighed

"Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget".

​Efter denne kloge devise arbejder vi her på snedkeriet med ansvarlighed i vores produktion, blandt vores kollegaer, overfor vores kunder, i samarbejde med vores leverandører og i hele vores værdikæde. Vi kan have en fornemmelse af, at vi først lige er startet. Men faktum er, at vi samtidig også er nået ganske langt. Ansvarlighed omkring os selv, hinanden og vores samfund ligger dybt forankret i snedkeriets værdier, og det er et dynamisk fokus, som vi kommer til at blive endnu klogere på og arbejde endnu mere med i fremtiden.

Her kan du danne dig et indtryk af, hvad vi på snedkeriet forbinder med ansvarlighed.

Scroll

scroll-sort

​Klimaklar

​Snedkeriet er certificeret som ’KIimaklar virksomhed’ af Dansk Industri. Vi har dermed forpligtet os til at reducere CO₂-udledninger fra hele vores værdikæde - også fra underleverandører. Derfor arbejder vi både strategisk - men også operationelt 'på gulvet ved snedkerbænken' - på at kunne dokumentere vores samlede CO₂-aftryk og reduktion.


Hele projekt 'Klimaklar virksomhed' har et samlet mål om, at Danmark skal have verdens første klimaneutrale produktionsindustri. Dermed skal op til 8.500 danske produktionsvirksomheder være ’klimaklar’ inden 2026.

Klimaklar Produktionsvirksomhed er et samarbejde mellem Dansk Industri og Industriens Fond.

100 % vindenergi

​Vi driver snedkeriet udelukkende ved brug af grøn strøm. Vi har valgt at indkøbe VINDenergi fra danske vindmøller til hele vores elforbrug, og det sikrer, at hele vores strømforbrug – gennem certifikater – er CO2-neutral. Det betyder, at den strøm vi anvender, matches 100% med et oprindelsescertifikat på vindenergi fra danske vindmøller, og at vi dermed køber strømmen dyrere end normalt. Derved støtter vi omlægningen til vedvarende energi.

100% vindenergi er et stort skridt for os og et af vores mange aktuelle og fremtidige bidrag til dét, vi gør sammen.​

FN’s Verdensmål

​Mange bække små… FN’s Verdensmål kan forekomme både store og forkromede for et snedkeri i Jylland. Og dog. Når vi dykker ned i hver enkel målsætning, kan vi genkende os selv, vores adfærd og vores ønsker for fremtiden i flere af dem. Derfor fungerer Verdensmålene som en rettesnor for vores aktuelle og fremtidige indsats omkring ansvarlighed i tanke og handling på snedkeriet.

Vi har fokus på de Verdensmål, hvor vi med vores engagement og fokus kan gøre den største forskel.​

​Mål 4: Kvalitetsuddannelse

​Et grundlæggende princip på snedkeriet er vores ønske om at antage lærlinge og uddanne unge mennesker, der har en ambition om at blive møbelsnedkere. Det historiske og traditionsbundne håndværk giver vi dermed videre til nye generationer.

Derfor har vi hele tiden lærlinge ansat, som sideløbende med deres skoleophold lærer af vores erfarne snedkere på værkstedet. Vi ansætter som udgangspunkt traditionelle lærlinge, men vi har også haft EUX lærlinge på snedkeriet. 

​Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Det har vist sig, at vi på snedkeriet har en atypisk medarbejdersammensætning hvad angår køn. Snedkerhvervet er pr. tradition mandsdomineret, men ikke desto mindre har vi adskillige kvinder ved snedkerbænken.

Vi lægger vægt på denne fordeling mellem kønnene på snedkeriet. Både af overordnede ansvarlige årsager – men også af hensyn til dynamik og fællesskab.

​Mål 7: Bæredygtig energi

Vi driver snedkeriet udelukkende ved brug af grøn strøm. Vi har valgt at indkøbe VINDenergi fra danske vindmøller til hele vores elforbrug, og det sikrer, at hele vores strømforbrug – gennem certifikater – er CO2-neutral.

Dermed drives vores virksomhed med bæredygtig energi.

​Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hvad er et anstændigt job set i forhold til vores privilegerede samfund i Danmark? Her på snedkeriet har vi valgt at tolke ”anstændige jobs” på den vis, at vi i ekstraordinær grad har fokus på medarbejderinddragelse i opgaverne, jævnlige trivsels- og tilfredshedsundersøgelser blandt kollegaerne, sociale sammenkomster med henblik på fællesskabsfølelse og årlige MUS-samtaler omkring hverdagen, udviklingen og ambitionsniveau.

Det er for os definitionen på et anstændigt job i en dansk produktionsvirksomhed.

Mål 12: Ansvarligt forbrug

Bæredygtigt forbrug og produktion handler om at gøre mere med færre ressourcer. At sætte så lille et aftryk i vores fælles klimaregnskab. Her hos os på snedkeriet handler ansvarligt forbrug om:

-Materialevalg
-Minimering af spild
-Affaldshåndtering
-Energiforbrug
-Høj kvalitet med lang levetid i vores løsninger

Derfor kan vi hjælpe dig med dit projekt

Vi vækker din design-idé til live

Dine ønsker er altid i centrum

Vi hjælper dig frem til et godt resultat

Fokus på dit budget

Ingen opgave er for vanskelig

A/S Inventarsnedkeriet

Snedkerfirma med mere end 70 års erfaring og med fokus på gennemført og eksklusivt håndværk og specialinventar.

CVR: 32091008